Luottamushenkilöt

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:             25.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tammelan 4H-yhdistys ry         

Osoite: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Maria Kivijärvi       

Osoite: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela

Sähköposti: tammela@4h.fi

Puhelin: 045 699 1030

 

Rekisterin nimi

Luottamushenkilöt

Rekisteri sijaitsee manuaalisesti yhdistyksen hallintotiedoissa ja toimintakertomuksessa sekä sähköisenä yhdistyksen internetsivuilla

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Tammelan 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenet

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Manuaalisessa rekisterissä: Nimi, osoite, puhelinnumero

Sähköisessä rekisterissä: Nimi ja puhelinnumero

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Tiedot säilytetään yhdistyslain mukaisesti. Kun luottamushenkilö eroaa, hänen tietonsa poistetaan internet-sivulta. Manuaaliseen rekisteriin tiedot jäävät yhdistyslain nojalla pysyvästi.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Luottamushenkilöltä itseltään

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tieto on julkinen

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.